Yabancıları Çalıştırma Hakkında Kanun maddesi

Yabancı işçi çalıştırma kanunu

Türkiye’de bir iş yerinde veya ev hizmetleri adı altından bir yabancı çalıştırma için bazı kriterler mevcuttur. Mesela Ev hizmetlerinde yabancı işçi çalıştırmak için o evde; çocuk, yaşlı veya hasta olması gerekmektedir. İş yerlerinde ise en az 5 Türk vatandaşının çalışması gereklidir. Çalışma izni kanunu aşağıdaki gibidir. 

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun

4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun; yabancıların Türkiye’deki çalışmalarını izne bağlamak ve bu yabancılara verilecek çalışma izinlerinin esaslarını belirlemek üzere düzenlenmiştir. Mevzuat ve uygulamada yaşanan sorunlar söz konusu kanun ile giderilmeye çalışılmış ve çalışma izinlerinin tek bir çatı altında toplanması amaçlanmıştır. Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ile farklı kamu kurum ve kuruluşları ile Bakanlıkların çalışma izni verme yetkilerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çatısı altında toplanması sağlanmıştır.Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ile Türkiye’deki çalışma izinleri, muafiyetleri ve sınırlamaları ile izinlerin verilmesi, uzatılması, reddi ve iptali ile ilgili konular basit ve anlaşılabilir bir düzenleme haline gelmiştir. Ayrıca söz konusu Kanun ile yabancı çalıştıran iş yerleri veya kurumlara,bildirim yükümlülüğü getirilmiş, yabancıların mevzuata uygun çalıştırılıp çalıştırılmadığı hususunda denetleme, düzenleme yetkisi ile cezai hükümler belirlenmiştir. Kanunun uygulanmasına yönelik usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen “Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği” ile belirlenerek yürürlüğe girmiştir