Yabancı Çalışma İzni Alma Şartları

Yabancı Çalışma İzni Alma Şartları

4817 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 13’üncü maddesi uyarınca yabancıların çalışma izin taleplerine ilişkin olarak başvuru sahibi iş yerlerinin ve yabancıların karşılaması zorunlu olan değerlendirme kriterleri belirlenmiştir.

Çalışma izni talep edilen her bir yabancı için iş yerinde en az beş T.C. vatandaşının istihdamı zorunludur.

İşyerinin ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL veya brüt satışlarının en az 800.000 TL veya son yıl ihracat tutarının en az 250.000 ABD Doları olması gerekmektedir.

İzin isteyen yabancının şirket ortağı olması halinde sermaye payının en az 40.000 TL olması ayrıca hisse oranının en az yüzde 20 olması zorunludur.

Ev hizmetlerinde; yaşlı, hasta ve çocuk bakımı dışında yabancılara çalışma izni verilmemektedir.