Türkiye’de Çalışmak İsteyen Yabancılar

Türkiye’de çalışmak isteyen yabancılara çalışma izni başvurusu yapılmaktadır. Resmi ve sigortalı çalışmak için çalışma izni yaptırınız kaçak olarak çalışmayınız. Kaçak olarak işçi çalıştıran işveren ve işçiye T.C. Çalışma Bakanlığı tarafından ceza verilmektedir. 

Türkiye’de çalışmak isteyen yabancılar çalışmaya başlamadan önce çalışma izni almak zorundadır. Çalışma izni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilmektedir. Ancak istisna olarak ülkemizdeki Serbest Bölgelerde çalışacak yabancılara Ekonomi Bakanlığı, üniversitelerde görev yapacak yabancı uyruklu akademik personele ise YÖK tarafından çalışma izni verilmektedir. Bakanlığımıza yapılacak çalışma izni başvuruları bir iş yeri veya işletme üzerinden işveren tarafından yapılmaktadır. Yabancıların istedikleri herhangi bir iş yerinde çalışabilmesine imkan veren bir izin sistemi mevcut değildir. Bir yabancı işveren olmaksızın kendisi çalışma izni başvurusunda bulunamaz.