Türkiye’de çalışma izni almak istiyorum

Türkiye’de çalışma izni almak istiyorum

Türkiye’de oturma izni olan kişiler çalışma izni alabilir. Ev veya iş yerinde kendinize çalışma izni yaptırabilirsiniz. Çalışma izni yaptırmak için size iş verecek kişinin KEP adresi ve E İMZA sı olması gerekmektedir. Türkiye’de bulunuyorsanız ikamet izni kartınız olduğu sürece çalışma izni alabilirsiniz. 

Yurt dışındayım Türkiye’de çalışma izni almak istiyorum

Türkiye dışında bulunan yabancılara Türkiye’de çalışma izni yapılabilmesi için Türkiye’nin dış temsilcilikleri vasıtası ile çalışma izni alınabilir. Çalışacağınız kişi adına yapılacak davetiye ile (belirli süreli iş sözleşmesi dahil) size bir davetiye gönderilir. Bu davetiye ile çalışma izni başvurusu yapılabilmektedir. 

İş Verenin Hazırlayacağı Evraklar, Elektronik İmza (E-İmza), KEP Adresi, Belirli Süreli İş Sözleşmesi, Kimlik Bilgileriniz. Çalışacak kişinin hazırlayacağı evraklar, Pasaport bilgileri, Oturma izni kimliği, adres yerleşim belgesi, 1 adet fotoğraf…

Türkiye’de  çalışma   izni  için gereken başvuru ikamet izni olanlar için Türkiye’den,  Yurt dışında bulunanlar için, Türk Konsolosluğuna aracılığı ile yapılmaktadır.

Çalışma izni için yurt dışından yapılacak başvurularda yabancıların,  çalışma   izni  için vatandaşı oldukları ya da daimi olarak ikamet ettikleri ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine iş sözleşmesi, atama yazısı veya şirket ortaklığını gösteren belgenin ibrazı ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Türkiye’deki işverenin, temsilciliklere yapılan başvuru tarihini takip eden on işgünü içerisinde, elektronik başvuruyu yapması ve gerekli bilgi ve belgeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na şahsen veya posta ile ulaştırması zorunludur. Türkiye Cumhuriyeti temsilcilikleri ile bakanlık, yurt dışından yapılacak  çalışma   izni başvuruları ile ilgili işlemleri, elektronik ortamda yürütür. Başvuru için gerekli belgelerin yabancının temsilciliğe başvuru tarihini takip eden on işgünü içerisinde yapılacak elektronik başvurunun ardından işverenince bakanlığa ulaştırılması gerekmektedir.

Başvurusu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından uygun bulunarak  çalışma   izin  belgesi düzenlenen yabancıların en geç yüz seksen gün içinde Türkiye’ye giriş yapmaları gerekmektedir. Türkiye’de öğrenim amacıyla verilen oturma  izinleri  hariç olmak üzere, müracaat tarihinde geçerli en az altı ay süreli oturma  izni  bulunan yabancılar veya bunların işverenleri  çalışma   izni  başvurusunda bulunabilirler. Bu durumdaki yabancıların Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerine başvuru yapma zorunluluğu bulunmamaktadır. Başvuru için gerekli belgelerin yapılan elektronik başvuruyu takip eden altı işgünü içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na şahsen veya posta ile ulaştırılması gerekmektedir.