Oturma İzni Uzatma Başvurusu Evrakları Nelerdir

Türkiye’de e ikamet başvurusu yapmış ve 1 yılı doldurmak üzere olan yabancıların uzatma işlemleri başvurusu yapması gerekir. Uzatma izni başvurusu için bizi arayabilirsiniz. Oturma izni uzatma başvuru evrakları Uzatma 

Uzatma Başvurusu için gerekli belgeler

Oturma izni uzatma başvuruları, oturma izni süresinin dolmasına altmış gün kalmasından itibaren ve her koşulda oturma izni süresi dolmadan önce Valiliklere yapılmaktadır.

Uzatma başvurusu için yabancıların e-ikamet sisteminden oturma izni uzatma başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Tamamlanan başvuru ve gerekli belgelerin Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Mersin, Muğla, Samsun, Şanlıurfa veTekirdağ’daki ilgili İl Göç İdaresi Müdürlüğüne beş iş günü içerisinde posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.

Oturma İzni Uzatma İçin Gerekli Belgeler

  • Oturma izni başvuru formu
  • Pasaport veya yerine geçen belgenin noter onaylı fotokopisi
  • Dört adet biyometrik fotoğraf
  • Önceki oturma izni belgesinin ibrazı
  • Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan
  • Konutun başvuru sahibine ait olduğunu gösteren resmi belge*
  • Temas kurulacak kişi veya şirketlerden alınacak davet mektubu veya benzeri belgeler**
  • Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

o   İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanıldığına dair belge

o   Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi

o   Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası