albania residence permit

residence permits to citizens from Albania to Turkey

Oturma izni için gerekli evraklar nelerdir?

  1. Oturma izni başvuru formu
  2. 4 adet fotoğraf
  3. Pasaport aslı ve fotokopisi
  4. Uzatma ise (oturma izni kimliği fotokopisi)
  5. Kira kontratı veya taahhütname (noter tasdikli) 
  6. Kart aidatı makbuzu (Vergi numarası alınarak vergi dairesine yatırılır)
  7. Harçlar makbuzu (Vergi numarası ile Vergi dairesinden yatırılır)
  8. Yabancılar için sağlık sigortası 
residence permits to citizens from Albania to Turkey