ikamet izni (oturum alma) için gerekli belgeler

Türkiye Cumhuriyetin yabancılara ikamet (oturma izni) vermesi için, bazı kriterler olması gerekmektedir. Bütün bu gerekli dokümanları toplayıp randevusuna giden yabancılara oturma izni verilir. Nedir oturma izni evrakları Göç idaresi Web sitesinden alınan aşağıdaki size uygun olan içerikleri okuyarak öğrenebilirsiniz. Göç idaresinden hangi şartlarda oturma izni alabileceğiniz aşağıda yazılmışdır. 

A. İKAMET İZİNLERİ İÇİN GEREKEN BELGELER

 1. KISA DÖNEM İKAMET İZNİ
  1.1. Bilimsel Araştırma Amacıyla Gelecekler 1.1.1. İlk başvuru
  – İkamet İzni Başvuru Formu
  – Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
  – Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerden alınmış amacına uygun vize
  – Dört (4) adet fotoğraf
  – Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
  – Yapacağı araştırmanın süresini ve yerini gösteren resmi belge
  – Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
  A- İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden
  faydalanabileceğine dair belge
  B- Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi o Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge o Özel sağlık sigortası
  1.1.2. Uzatma başvurusu İstenen Belgeler 
  – İkamet İzni Başvuru Formu
  – Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
  – Önceki ikamet izni belgesinin ibrazı
  – İki (2) adet fotoğraf
  – Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
  – Araştırmanın süresinin uzadığını gösteren resmi belge
  – Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
  A- İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına dair belge
  B- Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi o Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası
  1.2. Türkiye’de taşınmaz malı bulunanlar oturma izni
  1.2.1. İlk başvuru
  – İkamet İzni Başvuru Formu
  – Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
  – Dört (4) adet fotoğraf
  – Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
  – Konutun şahsa ait olduğunu gösterir resmi belge
  – Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
  A- İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden
  faydalanabileceğine dair belge
  B- Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi o Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge Özel sağlık sigortası
  1.2.2. Uzatma başvurusu
  – İkamet İzni Başvuru Formu
  – Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
  – Önceki ikamet izni belgesinin ibrazı
  – İki (2) adet fotoğraf
  – Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
  – Konutun şahsa ait olduğunu gösterir resmi belge
  –  Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır): o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına dair belge
  o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi o Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası
  1.3. Ticari bağlantı veya iş kuracaklar 1.3.1. İlk başvuru
  – İkamet İzni Başvuru Formu
  – Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
  – Dört (4) adet fotoğraf
  – Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
  – İdarenin talep etmesi halinde temas kuracağı kişi veya şirketlerden alınacak davet mektubu veya benzeri belgeler
  – Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
  A- İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge
  B- Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi o Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge o Özel sağlık sigortası
  1.3.2. Uzatma başvurusu
   İkamet İzni Başvuru Formu
   Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
   Önceki ikamet izni belgesinin ibrazı
   İki (2) adet fotoğraf
   Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan(Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
   İdarenin talep etmesi halinde temas kuracağı kişi veya şirketlerden alınacak davet mektubu veya benzeri belgeler
  Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
  o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına dair belge
  o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi o Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası

1.4. Hizmet içi eğitim programlarına katılacaklar 1.4.1. İlk başvuru
İkamet İzni Başvuru Formu
 Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 Dört (4) adet fotoğraf
 Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
 Hizmet içi eğitimin görüleceği kamu kurum veya kuruluşlarından alınacak eğitimin süresini ve yerini gösterir belge
 Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin vereceği muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütname
 Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden
faydalanabileceğine dair belge
o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi o Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge o Özel sağlık sigortası
1.4.2. Uzatma başvurusu
 İkamet İzni Başvuru Formu
 Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 Önceki ikamet izni belgesinin ibrazı
 İki (2) adet fotoğraf
 Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
 Hizmet içi eğitimin görüleceği kamu kurum veya kuruluşlarından alınacak eğitimin süresinin uzadığını gösterir belge
 On sekiz yaşından küçüklerde, uzatma süresini kapsamıyorsa yeni muvafakatname ile taahhütname
 Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına dair belge
o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi o Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası
1.5. Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim veya benzeri amaçlarla gelecekler
1.5.1. İlk başvuru
İkamet İzni Başvuru Formu
 Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 Dört (4) adet fotoğraf
 Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
 Eğitimin/stajın görüleceği kurum veya kuruluşlardan alınacak eğitim/staj belgesi
 Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin vereceği muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütname
 Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden
faydalanabileceğine dair belge
o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi o Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge o Özel sağlık sigortası
1.5.2. Uzatma başvurusu
 İkamet İzni Başvuru Formu
 Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 Önceki ikamet izni belgesinin ibrazı
 İki (2) adet fotoğraf
 Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
 Eğitim/staj görülen kurum veya kuruluşlardan alınacak eğitimin/stajın süresinin uzadığını gösterir belge
 On sekiz yaşından küçüklerde, uzatma süresini kapsamıyorsa yeni muvafakatname ile taahhütname
 Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır): o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına dair belge
o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi o Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası
1.6. Turizm amaçlı kalacaklar
1.6.1. İlk başvuru
 İkamet İzni Başvuru Formu
 Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 Dört (4) adet fotoğraf
 Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
 İdarenin talebi halinde seyahat planı ve konaklama yerine ilişkin bilgi veya belge
 Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin vereceği muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütname
 Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden
faydalanabileceğine dair belge
o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
o Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge o Özel sağlık sigortası 1.6.2. Uzatma başvurusu
 İkamet İzni Başvuru Formu
 Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 Önceki ikamet izni belgesinin ibrazı
 İki (2) adet fotoğraf
 Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
 İdarenin talebi halinde, seyahat planı ve konaklama yerine ilişkin bilgi veya belge
 On sekiz yaşından küçüklerde, uzatma süresini kapsamıyorsa yeni muvafakatname ile taahhütname
 Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır): o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına dair belge
o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi o Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası

1.7. Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımamak kaydıyla tedavi görecekler 1.7.1. İlk başvuru
 İkamet İzni Başvuru Formu
 Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 Dört (4) adet fotoğraf
 Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
 Tedavi göreceği kamuya bağlı ya da özel hastanelerden alacağı, hastaneye giriş kaydının yapıldığına ve tedavisine başlanıldığına dair belge
 Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin vereceği muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütname
 Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge
o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
o Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge o Özel sağlık sigortası
o Tedavi süresince giderleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanan yabancılarda geçerli sağlık sigortası şartı aranmaz.
1.7.2. Uzatma başvurusu
 İkamet İzni Başvuru Formu
 Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 Önceki ikamet izni belgesinin ibrazı
 İki (2) adet fotoğraf
 Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
 Tedavi gördüğü hastaneden alacağı tedavisinin devam ettiğine dair belge
 On sekiz yaşından küçüklerde, uzatma süresini kapsamıyorsa yeni muvafakatname ile taahhütname
 Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır): o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına dair belge
o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi o Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası o Tedavi süresince giderleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanan yabancılarda geçerli sağlık sigortası şartı aranmaz.
1.8. Adli veya idari makamların talep veya kararına bağlı olarak Türkiye’de kalması gerekenler
1.8.1. İlk başvuru
 İkamet İzni Başvuru Formu
 Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 Dört (4) adet fotoğraf
 Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
 Adli veya idari makamlardan alınacak şahsın Türkiye’de kalması gerektiğini belirten belge
 Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden
faydalanabileceğine dair belge
o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi o Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge o Özel sağlık sigortası
1.8.2. Uzatma başvurusu
 İkamet İzni Başvuru Formu
 Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 Önceki ikamet izni belgesinin ibrazı
 İki (2) adet fotoğraf
 Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
 Adli veya idari makamların karar ve taleplerinin devam ettiğini gösterir belge
 Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına dair belge
o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi o Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası
1.9. Aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçenler
1.9.1. İlk başvuru
 İkamet İzni Başvuru Formu
 Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 Önceki ikamet izni belgesinin aslının ibrazı İki (2) adet fotoğraf
 Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
 Kısa dönem ikamet iznine geçmesini gerektiren bilgi ve belgeler:
o Boşanmaya ilişkin mahkeme kararı (3 yıl ve üzeri süre sonunda Türk vatandaşından boşanması halinde mahkeme kararı; 3 yıl evli kalma şartı aranmaksızın aile içi şiddet gerekçesiyle mağdur olduğunu ortaya koyan mahkeme kararı)
o Destekleyicinin ölüm belgesi
 Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden
faydalanabileceğine dair belge
o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi o Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge o Özel sağlık sigortası
1.9.2. Uzatma başvurusu
 İkamet İzni Başvuru Formu
 Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 Önceki ikamet izin belgesinin ibrazı
 İki (2) adet fotoğraf
 Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
 Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır): o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına dair belge
o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi o Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası

1.10.  Türkçe öğrenme kurslarına katılacaklar 

1.10.1. İlk başvuru
 İkamet İzni Başvuru Formu
 Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 Dört (4) adet fotoğraf
 Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
 Türkçe dil kursu vermeye yetkili kurum veya kuruluştan alınacak eğitim gördüğüne dair belge
 Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin vereceği muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütname
 Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden
faydalanabileceğine dair belge
o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi o Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge
o Özel sağlık sigortası
1.10.2. Uzatma başvurusu (bu sebeple sadece bir defa uzatılabilir)
 İkamet İzni Başvuru Formu
 Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 Önceki ikamet izin belgesinin ibrazı
 İki (2) adet fotoğraf
 Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
 Türkçe dil kursu görülen kurumdan alınacak eğitimin süresinin uzadığını gösterir belge
 On sekiz yaşından küçüklerde, uzatma süresini kapsamıyorsa yeni muvafakatname ile taahhütname

Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır): o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına dair belge
o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi o Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası
1.11. Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacaklar
1.11.1. İlk başvuru
 İkamet İzni Başvuru Formu
 Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 Dört (4) adet fotoğraf
 Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyanı (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
 Eğitim, araştırma, staj veya kursun alınacağı kamu kurum veya kuruluşlarından alınacak programın süresini ve yerini gösterir belge
 Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin vereceği muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütname
 Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden
faydalanabileceğine dair belge
o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
o Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge o Özel sağlık sigortası
o Belirtilen programlar süresince sağlığa ilişkin giderleri ilgili kamu kurumlarınca karşılanan yabancılarda geçerli sağlık sigortası şartı aranmaz.
1.11.2. Uzatma başvurusu
 İkamet İzni Başvuru Formu
 Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 Önceki ikamet izin belgesinin ibrazı
 İki (2) adet fotoğraf
 Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyanı (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
 Eğitim, araştırma, staj veya kurs görülen kurumdan alınacak eğitimin süresinin uzadığını gösterir belge
 On sekiz yaşından küçüklerde, uzatma süresini kapsamıyorsa yeni muvafakatname ile taahhütname

Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır): o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına dair belge
o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi o Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası o Belirtilen programlar süresince sağlığa ilişkin giderleri ilgili kamu kurumlarınca karşılanan yabancılarda geçerli sağlık sigortası şartı aranmaz.
1.12. Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat edenler 1.12.1. İlk başvuru
 İkamet İzni Başvuru Formu
 Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 Önceki ikamet izin belgesinin ibrazı
 İki (2) adet fotoğraf
 Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
 Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi
 Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden
faydalanabileceğine dair belge
o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi o Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge o Özel sağlık sigortası
1.12.2. Uzatma başvurusu
Bir defaya mahsus olmak üzere en fazla bir yıl süreli verilebilir, uzatılmaz.

 1. AİLE İKAMET İZNİ
  2.1. Türk Vatandaşıyla Evli Olanlar
  2.1.1. İlk başvuru
  Kendisinden;
   İkamet İzni Başvuru Formu
   Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
   Dört (4) adet fotoğraf
   Evli olduklarını gösterir belge
  Destekleyiciden; (başvuruda hazır bulunur)
   Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
   Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair belge
   Tüm aile bireylerini kapsayan geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
  o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden
  faydalanabileceğine dair belge
  o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi o Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge o Özel sağlık sigortası
   Adli sicil kaydı (Kendi ülke makamlarından veya son beş yıldır ülkemizde kalıyorsa Türk adli makamlarından alınabilir.)
   Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge
  2.1.2. Uzatma başvurusu
  Kendisinden;
   İkamet İzni Başvuru Formu
   Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
   Önceki ikamet izin belgesinin ibrazı
   İki (2) adet fotoğraf
   Evli olduklarını gösterir belge
  Destekleyiciden; (başvuruda hazır bulunur)
   Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
   Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair belge
   Tüm aile bireylerini kapsayan geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır): o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına dair belge
  o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi o Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası
   Adli sicil kaydı (Kendi ülke makamlarından veya son beş yıldır ülkemizde kalıyorsa Türk adli makamlarından alınabilir.)

  Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge
  2.2. Türkiye’de Bir Yıl Süreli İkamet İzni Bulunanlar, Çalışma İzni Olanlar, Mülteciler, İkincil Koruma
  Statüsü Sahiplerinin Eşi
  2.2.1. İlk başvuru
  Kendisinden;
   İkamet İzni Başvuru Formu
   Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
   Dört (4) adet fotoğraf
  Destekleyiciden; (başvuruda hazır bulunur)
   Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri için; varsa pasaport veya yerine geçen belge)
   İkamet/çalışma izni belgesinin, mülteci veya ikincil koruma statü sahibi kimlik belgesinin aslının ibrazı
   Evli olduklarını gösterir belge
   Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair belge
   Tüm aile bireylerini kapsayan geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
  o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden
  faydalanabileceğine dair belge
  o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi o Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge o Özel sağlık sigortası
   Adli sicil kaydı (Kendi ülke makamlarından veya son beş yıldır ülkemizde kalıyorsa Türk adli makamlarından alınabilir.)
   Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge

2.2.2. Uzatma başvurusu
Kendisinden;
 İkamet İzni Başvuru Formu
 Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 Önceki ikamet izin belgesinin ibrazı
 İki (2) adet fotoğraf
Destekleyiciden; (başvuruda hazır bulunur)
 Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri için; pasaport veya yerine geçen belge istenir)
 İkamet/çalışma izni belgesinin, mülteci veya ikincil koruma statü sahibi kimlik belgesinin aslının ibrazı
 Evli olduklarını gösterir belge
 Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair belge
 Adli sicil kaydı (Kendi ülke makamlarından veya son beş yıldır ülkemizde kalıyorsa Türk adli makamlarından alınabilir.)
 Tüm aile bireylerini kapsayan geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır): o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına dair belge
o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi o Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası

Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge
2.3. Ergin Olmayan Yabancı Çocuk – Bağımlı Yabancı Çocuk
2.3.1. İlk başvuru
Kendisinden;
 Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 Dört (4) adet fotoğraf
Destekleyiciden; (başvuruda hazır bulunur)
 İkamet İzni Başvuru Formu
 Nüfus cüzdanı (T.C. vatandaşı destekleyici için), pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri için; varsa pasaport veya yerine geçen belge)
 İkamet/çalışma izni belgesinin, mülteci veya ikincil koruma statü sahibi kimlik belgesinin aslının ibrazı
 Ortak velayet varsa diğer eşin muvafakatnamesi
 Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair belge
 Tüm aile bireylerini kapsayan geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden
faydalanabileceğine dair belge
o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi o Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge o Özel sağlık sigortası
 Adli sicil kaydı (Kendi ülke makamlarından veya son beş yıldır ülkemizde kalıyorsa Türk adli makamlarından alınabilir.)
 Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge

2.3.2. Uzatma başvurusu
Kendisinden;
 Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 Önceki ikamet izin belgesinin ibrazı
 İki (2) adet fotoğraf
Destekleyiciden;
 İkamet İzni Başvuru Formu
 Nüfus cüzdanı (T.C. vatandaşı destekleyici için), Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri için; varsa pasaport veya yerine geçen belge)
 İkamet/çalışma izni belgesinin, mülteci veya ikincil koruma statü sahibi kimlik belgesinin aslı ve fotokopisi
 Süresi yeterli değilse yeni muvafakatname (anne ya da babanın)
 Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair belge
 Tüm aile bireylerini kapsayan geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır): o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına dair belge
o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi o Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası
 Adli sicil kaydı (Kendi ülke makamlarından veya son beş yıldır ülkemizde kalıyorsa Türk adli makamlarından alınabilir.)

Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge

 1. ÖĞRENCİ İKAMET İZNİ
  3.1. İlköğretim-Ortaöğretim
  3.1.1. İlk başvuru
   İkamet İzni Başvuru Formu
   Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
   Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerinden alınan kalış amacına uygun vize
   Dört (4) adet fotoğraf
   Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir. Belirtilen program süresince yabancının masrafları kamu kurumunca karşılanıyorsa bu durum başvuruda idareye bildirilir.)
   Öğrenci Belgesi
   Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin vereceği muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütname
   Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
  o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden
  faydalanabileceğine dair belge
  o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi o Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge o Özel sağlık sigortası
  3.1.2. Uzatma başvurusu
   İkamet İzni Başvuru Formu
   Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
   Önceki ikamet izin belgesinin ibrazı
   İki (2) adet fotoğraf
   Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir. Belirtilen program süresince yabancının masrafları kamu kurumunca karşılanıyorsa bu durum başvuruda idareye bildirilir.)
   Öğrenci belgesi
   On sekiz yaşından küçüklerde, uzatma süresini kapsamıyorsa yeni muvafakatname ile taahhütname

  Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır): o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına dair belge
  o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi o Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası
  3.2. Ön Lisans-Lisans-Yüksek Lisans-Doktora
  3.2.1. İlk başvuru
   İkamet İzni Başvuru Formu
   Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
   Dört (4) adet fotoğraf
   Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir. Belirtilen program süresince yabancının masrafları kamu kurumunca karşılanıyorsa bu durum başvuruda idareye bildirilir.)
   Öğrenci Belgesi
   Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin vereceği muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütname
   Geçerli sağlık sigortası (Öğrenciler talep etmeleri halinde kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde genel sağlık sigortalısı kapsamına girdiklerinden geçerli sağlık sigortası talep edilmez, ancak üç ay içinde genel sağlık sigortası yaptırdıktan sonra idareye bildirmeleri gerekmektedir.
  Aşağıdakilerden biri yeterli sayılır.) :
  o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge
  o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi o Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge o Özel sağlık sigortası
  3.2.2. Uzatma başvurusu
   İkamet İzni Başvuru Formu
   Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
   Önceki ikamet izin belgesinin ibrazı
   İki (2) adet fotoğraf
   Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyanı (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir. Belirtilen program süresince yabancının masrafları kamu kurumunca karşılanıyorsa bu durum başvuruda idareye bildirilir.)
   Öğrenci belgesi
   On sekiz yaşından küçüklerde, uzatma süresini kapsamıyorsa yeni muvafakatname ile taahhütname
   Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
  o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına dair belge
  o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi o Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası
  3.3. Değişim Programı
  3.3.1. İlk başvuru
   İkamet İzni Başvuru Formu
   Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
   Dört (4) adet fotoğraf
   Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyanı (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir. Belirtilen program süresince yabancının masrafları kamu kurumunca karşılanıyorsa bu durum başvuruda idareye bildirilir.)
   Öğrenci Belgesi
   Öğrenim görecekleri kurumdan “değişim programı” kapsamında geldiğini gösterir belge
   Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin vereceği muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütname
   Geçerli sağlık sigortası (Öğrenciler talep etmeleri halinde kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde genel sağlık sigortalısı kapsamına girdiklerinden geçerli sağlık sigortası talep edilmez, ancak üç ay içinde genel sağlık sigortası yaptırdıktan sonra idareye bildirmeleri gerekmektedir.
  Aşağıdakilerden biri yeterli sayılır.) :
  o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden
  faydalanabileceğine dair belge
  o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi o Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge
  o Özel sağlık sigortası o Belirtilen program süresince sağlığa ilişkin giderleri ilgili kamu kurumlarınca karşılanan yabancılarda geçerli sağlık sigortası şartı aranmaz.
  3.3.2. Uzatma başvurusu
   İkamet İzni Başvuru Formu
   Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
   Önceki ikamet izin belgesinin ibrazı
   İki (2) adet fotoğraf
   Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyanı (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir. Belirtilen program süresince yabancının masrafları kamu kurumunca karşılanıyorsa bu durum başvuruda idareye bildirilir.)
   Öğrenci belgesi
   On sekiz yaşından küçüklerde, uzatma süresini kapsamıyorsa yeni muvafakatname ile taahhütname

  Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır): o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına dair belge
  o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi o Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası o Belirtilen program süresince sağlığa ilişkin giderleri ilgili kamu kurumlarınca karşılanan yabancılarda geçerli sağlık sigortası şartı aranmaz.
 2. UZUN DÖNEM İKAMET İZNİ
  4.1. En Az 8 Yıl Kesintisiz İkamet İzni Olanlar İçin Uzun Dönem İkamet İzni 4.1.1. İlk başvuru
   İkamet İzni Başvuru Formu
   Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
   Önceki ikamet izin belgesinin ibrazı
   İki (2) adet fotoğraf
   Son üç yıl içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarından sosyal yardım almadığını gösteren belge
   Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair belge
   Adli sicil kaydı
   Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
  o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden
  faydalanabileceğine dair belge
  o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
  o Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge o Özel sağlık sigortası
   Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge
  4.1.2. Uzatma başvurusu
  Süresiz verilir. Uzatılmaz.

4.2. Göç Politikaları Kurulunun Belirlediği Şartları Haiz Olanlar İçin Uzun Dönem İkamet İzni
(Göç Politikaları Kurulunun bu yönde bir kararı varsa Bakanlıkça ayrıca bildirilir.)
4.2.1. İlk başvuru
 İkamet İzni Başvuru Formu
 Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 Varsa önceki ikamet izni belgesinin ibrazı (süresi biten belge geri alınmaz)
 İki (2) adet fotoğraf
 Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge
4.2.2. Uzatma başvurusu
Süresiz verilir. Uzatılmaz.

B. İKAMET İZNİ BAŞVURUSUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 1. Tüm ikamet izni başvurularında idare ek bilgi ve belge isteyebilir.
 2. İkamet izni başvurularının yabancı tarafından bizzat yapılması esastır. Bu başvurular yabancının yasal temsilcisi veya vekaletnamesini ibraz eden avukatı aracılığıyla da yapılabilir, ancak idare başvuru sırasında yabancının da hazır bulunmasını isteyebilir.
 3. İdare yabancının Türkiye’deki kalış amacının net bir şekilde ortaya konabilmesi için gerektiğinde yabancıyla görüşme yapabilir.
 4. Başvurusu alınan şahsa idare tarafından “İkamet İzni Başvuru Belgesi” verilir. Bu belge başvuru tarihinden itibaren 90 gün boyunca Türkiye’de yasal kalış hakkı sağlar.
 5. İkamet İzni Başvuru Formu, pasaport veya pasaport yerine geçerli belgeler temel alınarak doldurulur.
 6. Başvuru sırasında eksik ya da ihtiyaç duyulacak tamamlayıcı bilgi ve belgeler yabancıya bildirilir ve yabancının bir ay içinde bunları teslim etmesi istenir. Aksi halde başvuru değerlendirmeye alınmaz.
 7. Fotoğraf son 6 ay içinde çekilmiş (önden, yüzü açık, yabancıyı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde), fonu beyaz ve biyometrik olmalıdır.
 8. Pasaportun aslı ibraz edilir.
 9. Pasaportun Latin harfleri ile yazılı olmadığı durumlarda yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı çevirisi de başvuruya eklenir.
 10. Pasaportta isim ve soy isim ayrımı yapılmamışsa, yabancıdan kendi temsilciliğinden alacağı açık kimlik bilgilerini gösterir belge talep edilir.
 11. Taşınmazın konut olması ve bu amaçla kullanılması gerekmektedir. Ayrıca aile üyelerini kapsayan paylı veya elbirliğiyle mülkiyet durumlarında konut olarak kullanılan taşınmaz, aile üyelerine de ikamet iznine başvuru hakkı verir. Diğer aile üyelerini kapsamayan taşınmazlar, bunlar için sadece maddi imkanın tespitine dayanak oluşturabilir.
 12. Sağlık sigortası poliçelerinde Hazine Müsteşarlığının Genelgesi uyarınca “İşbu poliçe 6/6/2014 tarih ve 9 sayılı İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Özel Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelge de belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır.” ibaresi bulunmalıdır. Yurt dışında yapılan özel sigortalar, ancak sigorta şirketlerinin yurt içindeki şubeleri tarafından akdedilmesi kaydıyla geçerlidir. İkili sosyal güvenlik anlaşmaları kapsamında olanlar, bu durumlarını belgeleyen yazı getirmelidir. Sigorta süresi, istenilen ikamet izni süresini kapsamalıdır.
 13. Yabancı, idarece istenilmesi hâlinde, vatandaşı olduğu veya yasal olarak ikamet ettiği ülkenin yetkili makamları tarafından düzenlenmiş adli sicil kaydını gösteren belgeyi sunmak zorundadır.
 14. İkamet izinleri PTT aracılığıyla kişinin adresine gönderileceğinden, adrese ilişkin cadde, mahalle, sokak, dış kapı no, iç kapı no, ilçe, il gibi bilgilerin eksiksiz olarak beyan edilmesi gerekmektedir. Ayrıca adres bilgilerinin değişmesi durumunda, değişikliğin 20 gün içinde bildirilmesi gerekmektedir.
 15. İkamet izni başvurularında idarece yabancı çocuk için doğum belgesi istenebilir.
 16. Davete Uyma Yükümlülüğü: Kanunun 97 nci maddesi uyarınca yabancılar, başvuru sahipleri ve uluslararası koruma statüsü sahibi kişiler; Türkiye’ye girişi veya Türkiye’de kalışı hakkında inceleme ihtiyacının doğması, hakkında sınır dışı etme kararı alınma ihtimalinin bulunması, bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili işlemlerin bildirimi nedenleriyle ilgili valiliğe veya Genel Müdürlüğe davet edilebilirler. Davete uyulmadığında veya uyulmayacağına ilişkin ciddi şüphe olması durumunda yabancılar davet edilmeksizin kolluk tarafından getirilebilirler. Bu işlem, idari gözetim olarak uygulanamaz ve bilgi alma süresi dört saati geçemez.