Çalışma izni olan yabancı istediği iş ve işyerinde çalışabilir mi?

Çalışma izni olan yabancı istediği iş ve iş yerinde çalışabilir mi?

Türkiye’de yabancılara çalışma izinleri belirli bir işyeri veya işletme üzerinden verilmektedir. Yabancılara istedikleri herhangi bir işyerinde çalışabilmesine imkan veren bir izin sistemi mevcut değildir.