Çalışma izni olan oturma izni alır mı?

Çalışma izni olan oturma izni alır mı?

Kanuna göreverilen çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti, 6458 sayılı Kanunun 27 ncimaddesi uyarınca ikamet izni yerine geçer. Ancak, 6458 sayılı Kanunda tanımlanan mülteci ya da ikincil koruma statüsü dışında yabancının herhangi bir nedenle ikamet izni olması yabancıya çalışma hakkı vermez.

Yurt dışından yapılan başvuruya istinaden çalışma izni verilen yabancı, çalışm aizninin geçerliliğinin başladığı tarihten itibaren altı ay içinde Türkiye’yegelmek zorundadır. Bu süre içinde Türkiye’ye gelmeyen yabancının çalışma izni iptal edilir.

Çalışma izni muafiyeti başvuruları yurt içinde doğrudan Bakanlığa, yurt dışında yabancının vatandaşı olduğu veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilikleri ya da başkonsolosluklarına yapılır. Yurt dışında yapılan bu başvurular Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilikleri veya başkonsolosluklarınca Bakanlığa iletilir.