Çalışma izni harç ve kart aidatı fiyatları 2019

Çalışma izni harç ve kart aidatı fiyatları 2019

Bir yabancı ülke vatandaşının Türkiye’de bir evde veya bir iş yerinde çalışma izni başvurusu yapması durumunda çalışma izni başvurusu onaylanınca Vergi Dairesine yatırması gereken harç ve kart aidatı ücreti bulunmaktadır. Bu kart aidatı ve harçların 2019 yılı fiyatları aşağıdaki gibidir. 

6735 sayılı Uluslar Arası İşgücü Kanununa göre ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde aşağıdaki harçların ödenmesi gerekmektedir. 

761,1 ₺ Çalışma izni harç tutarı ücreti (tek makbuz ile)

89 ₺ Değerli kağıt bedeli ücreti (tek makbuz ile)

yukarıdaki ücretlerin yabancı uyruklu şahısın 99 ile başlayan kimlik numarası ile tam ve eksiksiz olarak istenilen tutarın yatırılması gerekmektedir. Bu ücretlerin ödenmesi halinde çalışma izniniz başlayacaktır.

Yabancı çalışma izni için gerekli belgeler nelerdir?

Yabancı çalışma izni için İş Verenin Hazırlayacağı Evraklar: Elektronik İmza (E-İmza), KEP Adresi, Belirli Süreli İş Sözleşmesi, Kimlik Bilgileriniz…  

Yabancı çalışma izni için Çalışacak kişinin hazırlayacağı evraklar: Pasaport bilgileri, Oturma izni kimliği, adres yerleşim belgesi, 1 adet fotoğraf…