Geçici Koruma Kapsamındakilere Çalışma İzni Sözleşme Örneği

Çalışma İzni Sözleşme Örneği

BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

Geçici Koruma Kapsamındakilere Çalışma İzni Sözleşme Örneği Word İndir 

(GEÇİCİ KORUMA KAPSAMINDAKİ YABANCILAR)

عـقـد عـمـل مـحـدد الـمـدة

( لـلأجـانـب الـمـشـمـولـيـن بـالـحـمـايـة الـمـؤقـتـة )

Aşağıda isim ve adresleri yazılı bulunan işveren ile işçi (yabancı şahıs)  arasında, tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ile ve belirtilen şartlarla işbu “BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ” yapılmıştır. Taraflar bundan sonra “işveren” ve “işçi” olarak anılacaktır.

تم تحرير “عقد العمل محدد المدة” هذا ما بين صاحب العمل والعامل (الشخص الأجنبي) المذكورة أسماؤهم وعناوينهم أدناه وذلك بكامل إرادتهما الحرة وحسب الشروط المبينة. سيتم الاشارة إلى أطراف هذا العقد لاحقاً بـ”صاحب العمل” و”العامل”.

1. TARAFLAR

1. الأطراف

A) İŞVERENİN

أ) صاحب العمل

Unvanı الاسم التجاري :
Adresi  العنوان :
Telefon no. رقم الهاتف :

 B) İŞÇİNİN (YABANCI ŞAHSIN)

ب) العامل (الشخص الأجنبي)

Yabancı Kimlik No رقم الهوية للأجنبي :
Adı soyadı الاسم واسم العائلة :
Baba adı اسم الأب :
Uyruğu الجنسية :
Türkiye’deki İkamet Adresi مقر الإقامة في تركيا :
Yurtdışı İkamet Adresi عنوان الاقامة في الخارج : Doğum yeri ve yılı مكان وتاريخ الميلاد :

2. İŞÇİNİN ÇALIŞMA YERİ: Çalışma izni başvurusu esnasında İşveren tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına beyan edilen işyeri adresidir. Yabancı şahıs bu işyeri adresi dışında çalışamaz/çalıştırılamaz.

2. مكان عمل العامل: هو عنوان مكان العمل الذي قام صاحب العمل بإعلامه لوزارة العمل والضمان الاجتماعي عند القيام بالمراجعة للتقدم بطلب تصريح عمل. لا يسمح للشخص الأجنبي بالعمل/أو تشغيله في مكان عمل آخر بعنوان مختلف.

3. YAPILACAK İŞ VEYA GÖREV:  …………………………………………………………………….

3. الوظيفة أو المهنة: ………………………………………………………………………………………………

4.SÖZLEŞMENİN SÜRESİ : İşbu iş sözleşmesi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından çalışma izni alınması halinde geçerlilik kazanır ve çalışma izin belgesinde belirtilen tarihler arasında geçerlidir. Çalışma izni, bitim tarihinde her hangi bir bildirim yapmaksızın kendiliğinden sona erer. Yabancı işçinin çalışma izni bittikten sonra da bu işyerinde çalışacak olması halinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına çalışma izni süre uzatım başvurusu yapılması ve izin alınması gerekir.

4. مدة العقد: يصبح هذا العقد سارياً عندما يتم الحصول على تصريح العمل من وزارة العمل والضمان الاجتماعي، ويبقى سارياً طوال التواريخ المبينة في وثيقة تصريح العمل. ينتهي تصريح العمل عند تاريخ الانتهاء المذكور عليه دون أي سابق اشعار. في حال الرغبة بالاستمرار بالعمل في نفس مكان العمل بعد تاريخ انتهاء تصريح العمل، يتوجب وزارة العمل والضمان الاجتماعي والتقدم بطلب لتمديد مدة تصريح العمل والحصول على تصريح عمل مجدداً.

5. İŞE BAŞLAMA TARİHİ: Çalışma izin belgesinde belirtilen başlangıç tarihidir.

5. تاريخ البدء بالعمل: هو تاريخ البدء المبين في وثيقة تصريح العمل.

6. ÜCRET     : İşçinin aylık NET/BRÜT ücreti ………………../………………..TL’dir. İşçinin ücreti imza karşılığında kendisine/4857 sayılı İş Kanunun 32 nci maddesi kapsamında işçinin banka hesabına ödenir.

6. الراتب: يكون صافي/اجمالي أجر العامل الشهري …………………/………………… ليرة تركية. يتم دفع الأجر للعامل نفسه مقابل توقيعه / أو من خلال ايداع المبلغ في الحساب البنكي للعامل وفقاً للمادة 32 من قانون العمل رقم  4857.

7. İşçinin ve işverenin hak ve ödevleri ile işbu sözleşmede yer almayan hususlarda 4817 sayılı Yabancıların Çalışma izinleri Hakkında Kanun, yürürlükteki İş Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

7. فيما يخص حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل وفيما يخص الأمور الأخرى التي لم يرد ذكرها في هذا العقد، يتم تطبيق أحكام القانون الخاص بتصاريح العمل للأجانب رقم 4817 وقانون العمل الساري وأحكام القانون الأخرى المتعلقة بهذا الخصوص.

8. İşveren yabancı şahsın sosyal güvenlik yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden sorumludur.

8. يكون صاحب العمل مسؤولاً عن تسجيل الشخص الأجنبي في نظام الضمان الاجتماعي.

9. İşbubelirli süreliiş sözleşmesi taraflarca okunarak ….. nüsha olarak imzalanmış olup, işveren işçiye iş ve ücret vermeyi, işçi de belirtilen şartlarla iş görmeyi karşılıklı olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

9. يقر الأطراف بأنهم قاموا بقراءة عقد العمل محدد المدة هذا وأنه تم تحرير ………. نسخة منه وتوقيعه من كلا الطرفين، كما يقر الطرفين ويوافقوا ويتعهدوا لبعضهما بأن يقوم صاحب العمل بتوفير عمل وأجرة للعامل ويقوم العامل بتنفيذ الوظيفة الموكلة إليه ضمن الشروط المبينة.

Tanzim tarihi:

تاريخ التحرير:

İŞVEREN صاحب العمل Ad Soyad – İmza الاسم واسم العائلة – التوقيع İŞÇİ العامل Adı Soyadı- İmza الاسم واسم العائلة – التوقيع