Ev Hizmetlerinde çalışma izni nasıl alınır

Ev Hizmetlerinde çalışma izni nasıl alınır

Ev hizmetlerinde bir yabancıya çalışma izni başvuru yapmak için lütfen şu kurala dikkat ediniz. 

Ev hizmetlerinde yaşlı, hasta ve çocuk bakımı dışında yabancılara çalışma izni verilmemektedir.

Çalışma izin başvuruları genel olarak yabancıların ilgili Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerine çalışma izni ve vizesi başvurusu yapmaları şeklinde başlar. Ancak Türkiye’de bulunan yabancının geçerliliği devam eden en az 6 ay süreli ikamet izni varsa çalışma izin başvurusu yurtiçi başvuru olarak yapılabilir. İstenilen belgeler e-izin otomasyon sistemi üzerinden on-line gönderilecektir.