Çalışma izni alanlar ikamet izni harcı ödemeli midir?

Çalışma izni alan yabancı ikamet başvuru yapmalı mıdır?

6458 sayılı Kanunun “Çalışma izninin ikamet izni sayılması” başlıklı 27’nci maddesinde; “(1) Geçerli çalışma izni ile 27/2/2003 tarihli ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzni hakkında Kanunun 10 uncu maddesine istinaden verilen Çalışma İzni Muafiyet Teyit Belgesi, ikamet izni sayılır. Çalışma izni ya da Çalışma İzni Muafiyet Teyit Belgesi verilen yabancılardan, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa göre çalışma izni süresi kadar ikamet izni harcı tahsil edilir….” hükmü yer almaktadır. kaynak: alo170.gov.tr/#sss