Bir yabancı çalıştırmak için 5 Türk vatandaşı çalıştırılması zorunlu mudur?

4817 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 13’üncü maddesine dayanılarak Bakanlığımızca değerlendirme kriterleri belirlenmiştir. Buna göre, çalışma izni talep edilen işyerinde her bir yabancı için en az beş Türk vatandaşının istihdamı zorunludur. kaynak,  alo170.gov.tr/#sss